Τhe Meaning - Το νόημα

Kyoku = Απόλυτος

Shin = Αλήθεια ή Πραγματικότητα

Kai = Να ενώνεσαι, να συνεργάζεσαι

Επομένως το KYOKUSHINKAΙ σημαίνει η κοινωνική αναζήτηση για την απόλυτη αλήθεια.

Επίσης το βαθύτερο νόημα του KYOKUSHINKAΙ KARATE είναι η διεθνής παγκόσμια ειρήνη και η φιλία των λαών!

1 39