ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ - DAN BUJINKAN NINJUTSU

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ