ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ KYOKUSHINKAI KARATE ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΜΑΝΗΣ»

epidixeis_2009