dojo logo

WINTER CAMP 2017 - WORLD KYOKUSHIN BUDOKAI HELLAS